ANBI status
ANBI status

ANBI status

Kinderen van Uganda is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Kinderen van Uganda geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan KvU.

Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Kijk voor meer informatie over aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst.

anbi