Kinderen van Uganda
Heerlijk helder water!

Heerlijk helder water!

Door kapotte waterbronnen te repareren en daar een goed beheer aan te koppelen, is drinkwater voor de toekomst gegarandeerd.
Schoon drinkwater is nog steeds een groot probleem in de plattelandsregio Kibinge in Uganda. Er bestaat geen drinkwaterleiding. Jonge kinderen halen dagelijks water uit het moeras. Dit vervuilde water komt de gezondheid bepaald niet ten goede, met alle gevolgen van dien voor vooral kinderen.
Door de overheid is in het verleden wel een aantal waterpompen aangebracht, maar deze zijn in de loop van de tijd allemaal kapot gegaan. Een plan voor het repareren is er niet en ook het geld ontbreekt bij het lokale bestuur van Kibinge. De gemeenschappen van Kibinge zijn gaan praten met de overheid. Zij willen dat de waterpompen weer gerepareerd worden. De overheid wil daar wel mee instemmen maar zegt in de komende jaren nog geen geld te hebben.
De gemeenschappen willen het juist zelf wel doen en zo snel mogelijk. Voor iedere waterpomp wordt dan een waterbestuur opgericht. Dit bestuur zorgt voor een goed beheer van de pomp en rekent voor gebruik een kleine vergoeding. Daarmee wordt het mogelijk om genoeg geld te reserveren voor komende reparaties. Alleen ontbreekt het de gemeenschappen aan voldoende geld om nu eerst de waterpompen in orde te krijgen.