Nieuw bericht Jonas Möller

Een paar maanden geleden had ik al een artikel geschreven over mijn verblijf in Kibinge 2015/2016. Ik vertelde toen over mijn persoonlijke ervaringen en ontmoetingen met de mensen in Kibinge. In dit deel wil ik nu iets meer vertellen over het onderzoek dat  ik daar heb gedaan.

Zoals veel van jullie weten is Uganda een van de meest kwetsbare regio’s  ten aanzien van klimaatverandering. Mijn onderzoek richtte zich op het kijken naar hoe klimaatveranderingen de mensen in Kibinge hebben beïnvloed, wat ze weten over het onderwerp en wat er zou kunnen gedaan worden om hun kwetsbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verbeteren (met name het aanplanten van meer bomen). Daarvoor heb ik binnen de projecten van KVU meegewerkt, gekeken wat er goed werkt en wat nog kan verbeterd worden.

Ongeveer 70% van de mensen tussen 16 en 65 zijn bezig in de landbouw. Moderne, technische hulpmiddelen zoals wij ze kennen, zijn er gewoon niet. Het is dus begrijpelijk dat klimaatveranderingen hier een bijzonders sterk effect hebben. De gewone cyclus van droogtijden en regentijden wordt steeds meer verstoort. De boeren hebben problemen om in te schatten wanneer ze moeten aanplanten en wanneer ze het best moeten oogsten. Vroeger was het wel makkelijker want daar konden ze op hun ervaringen (met de gewone regencyclus) rekenen. Door het verstoren van dit cyclus verdorren oogsten vaak of ze worden door de plotselinge noodweer onder water gezet. Vanwege zo veel mensen boeren zijn heeft het natuurlijk heel sterke economische gevolgen. Als een boer een slecht oogst heeft, heeft hij en zijn familie dus minder te eten.

Ik heb veel interviews gedaan met verschillende stakeholders in Kibinge b.v. platform members, scholieren, leraren, de contactpersoon van het ministerie van landbouw. Vervolgens heb ik de verzamelde informatie geanalyseerd en gekeken wat de verschillende stakeholders weten over klimaatverandering, hoe hun kennis verbeterd kan worden en wat ze nodig hebben om klimaatveranderingen te ‘tacklen’. Ten slotte heb ik een plan gemaakt voor twee nieuwe projecten die zullen helpen om de kwetsbaarheid ten opzichte van klimaatveranderingen in Kibinge te verminderen. In een volgende deel zal ik deze projecten verder toelichten.

Groeten,

Jonas

IMG_2154jonas