Kinderen van Uganda
School gardens

School gardens

Om de gezondheidssituatie van de kinderen te verbeteren is in 2014 gestart met school gardens, te beginnen bij drie scholen. Op de school garden worden maïs, bonen en andere groenten verbouwd. Deze worden gebruikt voor voeding voor leerlingen. Kinderen krijgen les in nieuwe groenteteelten. De school garden wordt beheerd door het Greenteam, bestaande uit een leerkracht, enkele ouders en jongeren. Ouders worden gestimuleerd om thuis het voorbeeld te volgen met het aanleggen van een groentetuin, de zg. homefarm. De ouders worden begeleid door het Greenteam. Zo snijdt het mes aan drie kanten: school gardens voor voeding en voorlichting, een scholingsprogramma en homefarms. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van weer twee school gardens. De overige zeven scholen worden geholpen om zelf ook aan de slag te gaan met het verbouwen van groenten. We willen ze graag verder helpen met een echte schooltuin zodat alle scholen in Kibinge hun schoolkinderen kunnen voorzien van een gezonde maaltijd. We zoeken daarvoor naar financiële middelen.