Kinderen van Uganda
secondary vocational school Mukuno

secondary vocational school Mukuno

Vocational (beroepsgericht) onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jongeren om een ambacht te leren en daarmee eigen inkomsten te verwerven. Er zijn inmiddels veel scholen voor vocational education, maar de kwaliteit ervan varieert sterk. Het onderwijs richt zich meestal op jongeren die reeds voortgezet onderwijs hebben gehad. Bij de New Horizonschool in Mukuno hebben ze een andere keus gemaakt. Hier combineren zij secondary en vocational met elkaar. Jongeren krijgen in het voortgezet onderwijs meteen allerlei beroepsgerichte ontwikkelingslessen. De faciliteiten op deze school zijn bijzonder goed. Jongeren leren er echt een vak als electricien, metselaar, boer. Voorbereid om aan de slag te gaan.