Kinderen van Uganda
SIAPROM

SIAPROM

In Uganda ontstaan steeds meer beroepsgerichte opleidingen maar de kwaliteiten verschillen sterk. Een echt goed beroepsgericht trainingscentrum is SIAPROM. Op dit instituut nabij ons projectgebied Kibinge, leren jongeren (meisjes en jongens) ècht het vak van assistent veeverzorger gecombineerd met het starten van een eigen bedrijf daarin. Prachtig om te zien hoe praktijklessen uitgevoerd worden door zeer gemotiveerde jongeren met bright eyes! Ze leren de vakken en weten in weekends en vakantieperiodes deze kennis meteen om te zetten in assistentie van boeren in de verzorging van hun koeien, geiten, varkens en kippen. Ieder jaar wil KvU zich inspannen om vier studenten uit Kibinge te laten deelnemen aan de opleiding Animal Treatment and Management. Na de tweejarige opleiding gaan ze als zelfstandigen aan de slag in Kibinge en verhogen daarmee de kwaliteit van de veeteelt. De totale opleiding kost € 1.600 per student. Gelet op de kwaliteit en de effecten ervan op Kibinge vinden wij deze kostprijs beslist aanvaardbaar. Door acties en crowdfunding hopen wij voldoende gelden bijeen te kunnen brengen om jaarlijks vier jongeren deze unieke en perspectiefvolle opleiding aan te bieden.