Kinderen van Uganda
Over KvU

Over KvU

Stichting Kinderen van Uganda (KvU) ondersteunt al ruim 20 jaar lokale gemeenschappen in Uganda zodat zij hun kinderen meer kansen kunnen bieden.

KvU werkt op diverse plekken in Uganda samen met de lokale bevolking. Op al die plekken is sprake van armoede, zeer kwetsbare kinderen, gebrek aan voeding en onderdak, onderwijs van laag niveau en beperkte gezondheidszorg. Maar op al die plekken staan gemeenschappen op om eigen plannen te maken voor verbetering van de leefomstandigheden en om verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering. In workshops Community Action Plan worden problemen geanalyseerd en worden er plannen voor verbetering gemaakt waar men zelf voor verantwoordelijk is. Zo ontstaan plannen die aansluiten op de huidige omstandigheden en wordt de aanwezige lokale kennis voluit benut. De slogan als verbindend element is “KVU”. “KVU” staat voor samenwerken aan verbeteringen. Inmiddels zijn vele vormen van samenwerking ontstaan in allerlei projecten. Dat is een zeer hoopvol gegeven in een land waarin onderling vertrouwen moet groeien. Het biedt de beste garanties voor werkelijke verbeteringen.

Dit geeft hoop, speciaal voor kinderen. KvU mag hierin hun partner zijn. Help mee met kleinschalige projecten die grote effecten hebben voor kinderen in Uganda.

 

KvU ondersteunt

  • gebiedsgericht in dorpen van subcounty Kibinge met dertien scholen, zeven associaties, agrarische programma’s, hygiene en gezondheid, waterproject, sport, boomaanplant.
  • de primary school van Kasozi
  • secondairy Kijabwemischool van Masaka
  • secondary vocational school van Mukono