Kinderen van Uganda
Voeding

Voeding

De helft van de kinderen in Kibinge komt op school zonder gegeten te hebben. Ook ontbreekt het vaak aan geld voor middageten. Deze kinderen krijgen dus maar 1 maaltijd per dag. Dit is onacceptabel! Het belemmert ernstig hun algehele ontwikkeling en schoolprestaties. Vanwege de armoede krijgen kinderen vaak de zeer eenzijdige maispap. Het is van belang om toe te werken naar gezonde voeding met meerdere soorten groenten. Daarom is een start gemaakt met de aanleg van echt grote schoolgardens voor gezonde voeding en het motiveren van ouders om in homefarms meer gevarieerde groenten te verbouwen.