Kinderen van Uganda
Onderwijs

Onderwijs

In Uganda kunnen in principe alle kinderen basisonderwijs volgen. De overheid voorziet in de schoolkosten. Maar er zijn nog steeds kosten voor ouders, zoals voor het schooluniform. Vaak al een hele opgave. Heel anders is dit voor het voortgezet onderwijs. Deze kosten moeten de ouders zelf betalen en dat is veelal een groot probleem. Veel kinderen komen dan ook niet verder dan de basisschool en moeten op zoek gaan naar werk. Werk dat er veelal niet is.

80% van de bevolking van Uganda is op een of andere manier aangewezen op de landbouw en veeteelt. Om te voorzien in eigen voeding of om een inkomen te behalen uit verkoop van koffie, bananen e.d. Juist in zo’n agrarisch land ontbreekt het aan vormen van betaalbaar agrarisch onderwijs. Er zijn inmiddels wel farm schools maar deze zijn vaak onbetaalbaar. In Kibinge heeft men daardoor het programma Child to Farmers ontwikkeld om op een goedkope manier jongeren nieuwe methoden en producten te leren kennen. KvU sponsort dit programma en zet zich ook in voor agribusiness training voor jonge boeren.

De werkloosheid in Uganda is groot. Het ontbreekt aan banen. De beste manier om werk te vinden is het uitoefenen van een ambacht zoals electricien, loodgieter en timmerman. Beroepsgericht onderwijs komt wel op maar heeft vaak nog niet voldoende kwaliteit. Een uitzondering daarop is The New Horizon school voor secondary vocational education in Mukono. Noem het de ambachtschool zoals wij die in Nederland kenden. KvU sponsort leerlingen op deze school.

KvU geeft ondersteuning aan:

  • Primary school Kasozi (Jinja district)
  • Secondary vocational school (Mukono)
  • Twaalf samenwerkende scholen in Kibinge: 9 primary, 2 secondary en 1 teacher school
  • Secondary school Kijabwemi school (Masaka)