Lintje voor bestuurslid Kinderen van Uganda
Lintje voor bestuurslid Kinderen van Uganda

Lintje voor bestuurslid Kinderen van Uganda

Wij  (de andere bestuursleden) wisten het al een tijdje, maar moesten het natuurlijk geheim houden, maar op woensdag 28 april kreeg onze secretaris Beppie Koeslag, uit handen van de burgermeester van Deventer; Ron Köning; een lintje van de Koning. Officieel werd ze benoemd als: Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en goede doelen.
Beppie was door Alwy met een smoes naar Deventer gelokt en was totaal verrast toen ze hoorde dat ze een onderscheiding kreeg.

Naast haar werk voor KvU (sinds 2008) is Beppie o.a. bestuurslid geweest bij ABS, bij de afdeling volleybal. Is zij sinds 1981 collectant voor de Kankerbestrijding. Was zij jarenlang gastgezin voor Friends for Foreign Student voor de studenten van de Tropische Landbouwschool Larenstein. Is zij nog steeds medewerkster bij de Wereldwinkel Bathmen en zingt bij zangkoor Close Company en à capellakwartet Just Because. 

Namens de andere bestuursleden willen wij Beppie van harte feliciteren

Beppie Koeslag met haar lintje