6000 bomen geplant
6000 bomen geplant

6000 bomen geplant

Verschillende scholen, boeren, religieuze instellingen, platformleden en jongeren uit Kibinge, hebben deelgenomen aan onze gemeenschappelijke boomplantactie.

In dertig dorpen hebben we in eerste instantie zeshonderd bomen geplant en de aanplant van extra bomen gestimuleerd.

Voor elke boom die we gemeenschappelijk plantten, gaven we boeren en dorpsraden de opdracht om nog eens tien extra bomen te planten.

Leden van boomplanters boden deze extra boomzaailingen aan die ze bij hun dorpshuizen uitdeelden.

Dus in plaats van 600 hebben we in de afgelopen periode 6000 bomen geplant met de inspanning van de lokale gemeenschap. Een geweldige actie.