Kinderen van Uganda
basisscholen Kibinge

basisscholen Kibinge

In Kibinge werken twaalf scholen met elkaar samen. Het gaat om 9 primary schools, 2 secondary schools en 1 pre-primary teacher school. Het gaat zowel om governmental als om priv├ęscholen. Alle hebben ze gemeen dat het gaat om arme scholen met een zeer eenvoudig schoolgebouw. Veel klassen hebben nauwelijks schoolbanken. Het ontbreekt aan schoolboeken en leermiddelen. De toiletvoorzieningen zijn schamel. Ondanks deze omstandigheden wordt er hard gewerkt op de scholen aan het onderwijs.

De leerkrachten van de twaalf scholen hebben een association of teachers gevormd. Deze associatie wil werken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Tot nu toe is het onderwijs blackbord-gericht, met de leerkracht voor het schoolbord en de kinderen die alles nazeggen en opschrijven. In 2014 is de nieuwe leermethode Happy Start geïntroduceerd. Dit is een methode voor interactief spelend leren. De leerkrachten zijn erg enthousiast. Alle primary schools hebben inmiddels dit pakket en studenten van de teacherschool geven ondersteuning aan leerkrachten.