Kinderen van Uganda
Associaties

Associaties

Een overzicht van de associaties in Kibinge

Koffieboeren Kibinge

The Association of Coffeefarmers Kibinge is de afgelopen jaren doorgegroeid naar 2.017 leden. Een geweldige prestatie en een mooi voorbeeld van toenemend samenwerken in vertrouwen in Uganda. De associatie heeft ook de FairTrade award ontvangen. Tussen de associatie en KvU Kibinge is een hecte samenwerking ontstaan die ook is weergelegd in een officieel samenwerkingsdocument. Samen wordt gewerkt aan een training voor jonge boeren van de associatie en het Platform. Dit laatste is de groep jonge boeren van KvU die onderling samenwerken, groenten verbouwen, verkopen op de markt in Masaka. Daarmee hun eigen bedrijf op poten zetten. In de samenwerking met de associatie krijgen jongeren een eigen account en komen in aanmerking voor microfinanciering. De associatie is in Kibinge een actieve organisatie. Met hun family approach steunen zij families in financiële zaken. Zo kunnen schoolgelden op tijd worden betaald.

 

Boomaanplanters

De gemeenschappen in Kibinge zijn doordrongen van de gevolgen van klimaatverandering. Het gebied heeft veel te maken met toenemende droogteperioden. Als een van de remedies zien zij het planten van bomen. Fruitbomen om meteen ook vruchten te verkrijgen. Mutuba bomen om van de stam van de boom het natuurprodukt bark cloth te verkrijgen. Bovendien zorgen de Mutuba trees voor schaduw voor de schaduwminnende koffieplanten en voor verbetering van de bodemstructuur. Allemaal redenen om in te zetten op aanplant van deze bomen. Inmiddels zijn er reeds 10.000 bomen aangeplant. De associatie van boomaanplanters speelt hierin een belangrijke, motiverende rol. Zij zorgen voor de daadwerkelijke aanplant.

 

Bark cloth bewerkers

De bark cloth bewerkers hebben een associatie gevormd om hun onderlinge samenwerking vorm te geven. De bewerkers zorgen voor de productie van bark cloth. Zij halen de buitenste schil van de stam van de Mutuba tree en verwerken deze door het kloppen met houten hamers. Hierdoor ontstaan de lakens van diepbruine stof. Een cultuurproduct in Uganda en voorkomend op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het is al een eeuwenoud ambacht. Door de inzet van KvU worden nu jongeren getraind in de bewerking. De vrouwengroep maakt producten. KvU zet zich in om modeartikelen van bark cloth van hoge kwaliteit op de markt te brengen in Europa. Op die manier ontstaan er extra inkomsten waarvan bark cloth bewerkers, jongeren en vrouwen profiteren.

 

Elderly people

Oudere mensen in Kibinge willen niet achterblijven. Ook zij willen zich inzetten voor verbetering van de omstandigheden in het gebied. Zij hebben een associatie gevormd met meer dan tachtig ouderen en met een bestuur. Zij willen kennis overdragen aan jongeren en elkaar steunen in bepaald geen gemakkelijke omstandigheden. Het is waardevol dat de verschillende generaties elkaar opzoeken en ondersteunen. Zo geeft Kinderen van Uganda support aan deze associatie van ouderen.

 

Bijenhouders

In het dorp Kasota werkt de vrouwengroep als de associatie van bijenhouders. Op een apart terrein staan de bijenkorven opgesteld. Traditionele en nieuwe. De vrouwen ondersteunen elkaar. De Kibinge honing wordt op de markt gebracht en er wordt ook wijn van gemaakt. Jongeren worden in dit werk betrokken en gestimuleerd door te gaan met bijenteelt.

 

Teachers

In Kibinge werken twaalf scholen met elkaar samen. Die samenwerking heeft nu ook de vorm van een associatie van teachers. Leerkrachten die met elkaar werken aan de inhoudelijke verbetering van het onderwijs. Geen gemakkelijke opgave door het ontbreken van extra financiele middelen. daarom wordt vooral ook ingezet op het vinden van besparingen door samenwerken. Samen de kosten verlagen van drukwerk van examenopgaven, e.d. Onderling is een fonds opgericht waaruit de armste scholen een extra steun krijgen. Ook zet de associatie zich in voor meer interactief onderwijs door de methode Happy Start in plaats van het traditionele blackbord-gerichte onderwijs.

 

Jonge boeren (Platform)

Uit het programma Child to Farmers (jongeren kijkstages laten lopen bij modelboeren) is een groep van twintig jonge boeren ontstaan. Zij werken met elkaar samen en verbouwen gewassen. Deze brengen zij naar de markten van Kibinge en de grote stad Masaka voor verkoop. Op die manier starten zij hun eigen agrarische bedrijfjes als een vorm van agribusiness. Deze groep heeft behoefte aan praktische ondersteuning. Een basaal trainingsprogramma wordt opgesteld met coaching. In hun eigen taal Luganda want Engels beheersen zij nauwelijks. Er komt een gezamenlijk trainingsprogramma met de Associatie van koffieboeren. Zij krijgen toegang tot een account bij de associatie en kunnen gebruik maken van microfinanciering. Het Platform is een belangrijk voorbeeld voor jongeren dat het mogelijk is om inkomsten te verwerven uit de landbouw. Farming as a business. Inmiddels is er opnieuw een groep jongeren die een tweede Platform gaan starten. Op die manier rolt de bal verder. Een prachtige hoopvolle ontwikkeling.