Uganda

Connect2Uganda is het lokale samenwerkingsverband waarin de ngo’s Kinderen van Uganda en Up4S, de gemeente Deventer, het AOC Twello en Windesheim WHC samen met het bedrijfsleven hun krachten bundelen op het terrein van internationale samenwerking in Uganda.

De activiteiten ondersteunen het werk van twee ngo’s. Deze werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van jongeren in subcounty Kibinge en district Bukomansimbi in Uganda.

Connect2uganda richt zich vooral op 3 thema’s:

Agrarische/economische ontwikkeling, gezondheidsbevordering en onderwijs/kennisuitwisseling. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van school gardens. Door de samenwerking is het mogelijk om twee extra school gardens in Kibinge te realiseren.

Meer informatie op connect2uganda.nl