Opknapbeurt voor het Health Centre Buyoga
Opknapbeurt voor het Health Centre Buyoga

Opknapbeurt voor het Health Centre Buyoga

In 2020 is door het Health Centre in Buyoga met steun van KvU en andere donoren een echo apparaat aangeschaft voor prenataal onderzoek bij zwangere vrouwen. De resterende middelen uit onze actie ‘een kraam voor een kraam’ (verkoop van etenswaren uit restanten kerstpakketten) zijn de afgelopen maanden besteed ten behoeve van de kraamafdeling. Zo is het zorgpersoneel verder getraind in het gebruik en onderhoud van het echo apparaat. 

Tot voor de aanschaf van het echoapparaat kon 90% van de zwangere vrouwen die het advies kregen om een echo te laten maken dit niet doen. De kosten  van de scan zelf en de reis naar de stad Masaka waren eenvoudigweg te hoog. 

Nu zien we dat 4 op de 5 vrouwen nu wel in staat is om een echo te laten maken omdat dit kan gebeuren in Kibinge zelf. De kosten worden door het Health Centre laag gehouden waardoor de toegang tot deze belangrijke dienst voor de meeste vrouwen nu mogelijk is. 
Hierdoor sporen de medische hulpverleners problemen op en nemen ze maatregelen die ook het sterftecijfer bij de geboorte van vrouwen en hun baby’s in het gezondheidscentrum verminderen.

Met de middelen zijn ook verbetering aan de kraamkliniek zelf gedaan. Er is nu schoon water in de verpleegkamer. Dit leidde tot 60% minder infecties in de eerste maanden van 2021. Daarnaast is er geschilderd, zijn deuren vervangen en is de opslag van medicijnen verbeterd.
Dit is de samenwerking waar KvU zoveel belang aan hecht. Een resultaat om trots op te zijn.