Nieuws van het bestuur
Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

Na 21 jaar kwam er dit najaar een einde aan het voorzitterschap van Ruud Boon. Ruud kampt al even met problemen met zijn gezondheid en heeft daarom aangegeven verder te willen als regulier bestuurslid. Uiteraard hebben we hier alle begrip voor. Ruuds bijdrage aan KvU is enorm geweest en we zijn blij dat hij betrokken blijft. Zijn rol als voorzitter is overgenomen door Bas van Gageldonk, sinds 2014 bij KvU betrokken. Beppie Koeslag blijft secretaris en Alwy Roelofs bewaakt als penningmeester onze financiën.

Een uitbreiding van ons bestuur is vanwege de vele werkzaamheden erg gewenst. Heb je interesse om je via KvU in te zetten voor onze partners in Uganda, meld je dan! Een paar keer meedoen in een bestuursvergadering of bij een activiteit kan je het inzicht geven of het bij je past. We horen graag! Je kunt mailen of bellen om meer informatie te krijgen.

Op de foto zien jullie van links naar rechts Ruud Boon, Beppie Koeslag, Bas van Gageldonk en Alwy Roelofs. Ons vijfde bestuurslid Bas van Nieuwburg staat helaas niet op deze foto.

Bestuur Kinderen van Uganda 2021